Hotline

0977 125 127

Email

[email protected]

Cảm ơn bạn đã truy cập XinhXinh và tin tưởng chúng tôi về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân theo các quy định về bảo mật dữ liệu. Đây là chính sách bảo mật của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia cuộc thảo luận, đăng bài viết, hay thực hiện các giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo, tương tác với bạn, cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, và quản lý tài khoản của bạn.
  3. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp có yêu cầu của pháp luật hoặc theo sự đồng ý của bạn.
  4. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc sử dụng sai mục đích.
  5. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
  6. Thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi này.
  7. Liên kết đến trang web bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của những trang web này.

Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.