Bridge sẽ giúp bạn mở khóa một loạt các khả năng mới cho website