Hotline

0977 125 127

Email

[email protected]

Đăng ký môi trường là gì? Đó là một quy trình quan trọng mà giúp cho các cơ quan Nhà nước có khả năng quản lý dự án doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đồng thời, nó giúp tạo điều kiện cho việc phòng ngừa, kiểm soát và xử lý chất thải một cách hiệu quả, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả nền kinh tế và môi trường. Vậy, Đăng ký môi trường là gì và hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cần những gì khi tiến hành quy trình này? Để tìm hiểu chi tiết, hãy cùng XinhXinh theo dõi thông tin dưới đây nhé.

Đăng ký môi trường là gì?

đăng ký môi trường là gì

Đăng ký môi trường là một quy trình mà các người chủ đầu tư, doanh nghiệp hoặc tổ chức thực hiện để cung cấp thông tin liên quan đến việc xả thải và các biện pháp bảo vệ môi trường trong phạm vi dự án hoặc hoạt động kinh doanh của họ cho các cơ quan quản lý nhà nước. Quy định về cam kết bảo vệ môi trường áp dụng cho mọi loại dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ (gọi chung là dự án đầu tư hoặc cơ sở). Việc này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đồng thời thể hiện cam kết của họ đối với bảo vệ và duy trì môi trường trong quá trình hoạt động của dự án hoặc cơ sở.

Đối tượng nào cần phải đăng ký môi trường?

Tuỳ thuộc vào loại hình kinh doanh, quy mô sản xuất, và các yếu tố liên quan, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ xác định những đối tượng cần phải nộp hồ sơ đăng ký hoặc những đối tượng được miễn giấy đăng ký môi trường là gì. Chi tiết như sau:

Đối tượng bắt buộc phải đăng ký môi trường

đối tượng nào được đăng ký môi trường

Đối tượng bắt buộc đăng ký môi trường là gì? Những đối tượng bắt buộc thực hiện đăng ký môi trường theo quy định Khoản 1 Điều 49 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 gồm:

 • Dự án mà việc thực hiện gây ra sự phát sinh của chất thải, nhưng không thuộc vào nhóm đối tượng I, II và III, sẽ phải có giấy phép môi trường.
 • Các cơ sở đã hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (tức là trước ngày 01/01/2022) và tạo ra chất thải, nhưng không thuộc vào nhóm đối tượng I, II và III cũng sẽ phải có giấy phép môi trường.

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Dựa trên Khoản 2 của Điều 49 trong Luật Bảo vệ Môi trường, những đối tượng được miễn khỏi yêu cầu đăng ký môi trường là gì bao gồm:

 • Các dự án liên quan đến an ninh và quốc phòng mà được xem là thông tin bí mật của Nhà nước.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ khi đi vào hoạt động mà không tạo ra chất thải hoặc chỉ tạo ra chất thải rắn từ sinh hoạt với lượng dưới 300 kg/ngày và chúng được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương. Ngoài ra, cũng bao gồm các trường hợp tạo ra nước thải với lưu lượng dưới 5m3/giờ, và chúng được xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.
 • Các loại dự án đầu tư và cơ sở đã được xác định được miễn khỏi yêu cầu đăng ký môi trường theo quy định tại Phụ lục XVI kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Top 10 bể bơi nước nóng ở Hà Nội HOT nhất hiện nay

Thủ tục đăng ký môi trường tại cơ quan chức năng

Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường

thủ tục đăng ký môi trường

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường là gì. Theo Điều 49, Khoản 7 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và xem xét Đăng ký Môi trường cho cá nhân và tổ chức là UBND (Ủy ban Nhân dân) cấp xã. Cụ thể, nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm:

 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường từ cá nhân và tổ chức.
 • Thực hiện kiểm tra một cách cẩn thận và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường từ phía cá nhân và tổ chức đã đăng ký môi trường theo quy định.
 • Hướng dẫn và giải quyết các đề nghị liên quan đến bảo vệ môi trường mà cá nhân và tổ chức đã đăng ký.
 • Cập nhật thông tin về việc đăng ký môi trường của cá nhân và tổ chức vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin môi trường.

Các hình thức đăng ký môi trường

Để biết được các hình thức đăng ký môi trường là gì thì hãy theo dõi phần tiếp theo của chúng tôi. Các cá nhân và tổ chức, khi có nhu cầu đăng ký môi trường, có sự linh hoạt trong việc gửi hồ sơ. Họ có thể thực hiện quá trình này thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm:

 • Gửi hồ sơ trực tiếp: Người đăng ký có thể mang hồ sơ đến cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp để nộp.
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Họ có thể chọn gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện để đảm bảo tài liệu đến đúng địa chỉ cơ quan quản lý môi trường.
 • Nộp hồ sơ qua bản điện tử bằng hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, người đăng ký có thể tải lên hồ sơ và các tài liệu liên quan một cách điện tử, tiện lợi và hiệu quả.

Hồ sơ cần có để đăng ký môi trường

hồ sơ để đăng ký môi trường

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn thắc mắc hồ sơ cần có để đăng ký môi trường là gì. Theo như quy định, sẽ bao gồm các phần sau:

 1. Một bản sao quyết định phê duyệt về kết quả thẩm định và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 2. Một văn bản đăng ký môi trường từ chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, theo quy định.

Nội dung đăng ký môi trường gồm những gì?

Theo Khoản 4 của Điều 49 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, hồ sơ môi trường của doanh nghiệp cần bao gồm một loạt thông tin quan trọng nhằm đảm bảo rằng tiêu chuẩn môi trường được đáp ứng. Cụ thể, những thông tin cần bao gồm:

 1. Thông tin tổng quan về dự án đầu tư và cơ sở:
  • Tất cả thông tin chung về các dự án đầu tư và cơ sở liên quan đến việc đăng ký môi trường là gì.
 2. Chi tiết về loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đăng ký môi trường là gì:
  • Bao gồm loại sản phẩm hoặc dịch vụ, công nghệ và công suất sản xuất.
  • Thông tin về nhiên liệu, nguyên liệu, hoặc hóa chất sử dụng (nếu có).
 3. Mô tả khối lượng và loại chất thải dự kiến phát sinh:
  • Bao gồm sự trình bày về loại chất thải, cùng với ước tính về khối lượng chất thải mà dự án dự kiến sẽ tạo ra trong quá trình hoạt động.
 4. Phương án quản lý, thu gom, và xử lý chất thải khi đăng ký môi trường là gì:
  • Chi tiết về báo cáo cam kết bảo vệ môi trường, cách mà chất thải sẽ được quản lý, thu gom, và xử lý, theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, nếu có bất kỳ thay đổi nào về các nội dung đã đăng ký, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký môi trường lại trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào đó.

Khi nào doanh nghiệp nên đăng ký môi trường?

khi nào doanh nghiệp đăng ký môi trường

Vậy là chúng ra đã tìm hiểu được về nội dung khi đăng ký môi trường, vậy quy định để doanh nghiệp phải đăng ký môi trường là gì? Để thực hiện quá trình đăng ký môi trường, dự án sẽ phải tuân theo các quy định sau đây:

 • Đối với dự án có sự phát sinh chất thải và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, yêu cầu đăng ký môi trường phải được thực hiện trước khi dự án bắt đầu hoạt động chính thức.
 • Nếu dự án không thuộc nhóm đối tượng I, II và III mà cần đánh giá tác động môi trường, yêu cầu đăng ký môi trường cần được thực hiện trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (đối với các trường hợp yêu cầu giấy phép xây dựng) hoặc trước khi tiến hành xả chất thải ra môi trường (đối với trường hợp không yêu cầu giấy phép xây dựng).
 • Đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất dịch vụ có phát sinh chất thải, và đã hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực thi hành, thời hạn để thực hiện việc làm hồ sơ đăng ký môi trường của họ là 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022 (hạn cuối là 01/01/2024), theo quy định về đăng ký môi trường.

>>> Xem thêm: Top 5 Máy Rửa Bát Hafele Chất lượng Cao Bán Chạy Nhất Trên Thị Trường 2023

Khi nào doanh nghiệp cần đăng ký môi trường lại?

khi nào doanh nghiệp đăng ký môi trường lại

Dù đã đăng ký môi trường xong, nhưng cũng sẽ có những trường hợp mà doanh nghiệp cần phải đăng ký môi trường lại, vậy trường hợp doanh nghiệp lại phải đăng ký môi trường là gì? Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư hoặc cơ sở trải qua bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến nội dung đã được đăng ký trên giấy cam kết bảo vệ môi trường, thì chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở phải đảm bảo việc đăng ký lại môi trường trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đó.

Trong trường hợp thay đổi liên quan đến quy mô hoặc tính chất của dự án đầu tư hoặc cơ sở và thuộc đối tượng mà phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc có yêu cầu về giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở cần tuân thủ quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật này.

Đơn vị dịch vụ đăng ký môi trường uy tín

Ngoài những cách đăng ký môi trường cơ bản, hiện nay cũng có nhiều đơn vị đang cung cấp dịch vụ đăng ký môi trường, vậy dịch vụ đăng ký môi trường là gì? Một số đơn vị dịch vụ đăng ký môi trường uy tín có thể bao gồm:

 • Các công ty tư vấn môi trường: Các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho việc đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường, và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
 • Luật sư chuyên ngành môi trường: Các luật sư hiểu được quy trình đăng ký môi trường là gì có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho việc đăng ký môi trường và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.
 • Các tổ chức nghiên cứu và phân tích môi trường: Các tổ chức có chuyên môn trong việc nghiên cứu và phân tích tác động môi trường có thể cung cấp thông tin và dữ liệu cần thiết để hoàn thành quy trình đăng ký môi trường.
 • Các đơn vị kiểm định môi trường: Các đơn vị chuyên kiểm định môi trường có thể hỗ trợ trong việc đo lường và xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

Khi lựa chọn đơn vị dịch vụ đăng ký môi trường, quan trọng là tìm hiểu về uy tín, kinh nghiệm và thành tích làm việc của họ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

>>> Xem thêm: Các sản phẩm tại GREEN BM có thật sự chất lượng?

Mẫu hồ sơ đăng ký môi trường

Cuối cùng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu hồ sơ đăng ký môi trường là gì. Dưới đây chính là mẫu hồ sơ đăng ký môi trường kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT:

mẫu hồ sơ đăng ký môi trường

Polygreen – Đơn vị tư vấn thủ tục làm giấy xác nhận đăng ký môi trường uy tín

đơn vị tư vấn làm giấy đăng ký môi trường Polygreen

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Polygreen chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường như: đăng ký môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn giấy phép môi trường, báo cáo xả thải, và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường,… trước khi thực hiện và trong khoảng thời gian dự án hoạt động.

Polygree hoàn toàn tận tâm theo phương châm “Uy tín – chất lượng làm nên thương hiệu.” Polygreen luôn đồng hành trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu xanh bền vững cho khách hàng. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, Polygree tự tin mang đến các gói dịch vụ tốt nhất tới doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến môi trường.

Công ty tư vấn môi trường Polygreen luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển xanh – bền vững cho xã hội thông qua việc tìm kiếm giải pháp bảo vệ và cải tiến môi trường. Cam kết của Polygreen là cung cấp dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng, và chi phí hợp lý, để đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

Thông tin liên hệ Polygreen:

 • Địa chỉ nhà máy: 860/13B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
 • Website: Dichvumoitruong.vn
 • Hotline: 028 3773 2377 – 0919.086 459 – 0917.630 283
 • Email: [email protected]

Bạn có thể liên hệ với Polygreen qua hotline hoặc truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của đơn vị. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ có cái nhìn sâu hơn về Đăng ký môi trường và có thể tiến hành quy trình này một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tin nổi bật